Питања за изборни предмет: Загађивање и заштита ваздуха

TЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Загађивање и заштита ваздуха

за школску 2013/14 год

 

 1. Структура атмосфера и температурне промене
 2. Ваздушна струјања и загађивање ваздуха
 3. Локални и глобални ефекти загађења ваздуха
 4. Емисија и имисија аерозагађења.
 5. Извори загађивања ваздуха, подела
 6. Штетни гасови паре и аеросоли. Прашина и пепео. Канцерогене, штетне и опасне материје
 7. Последице загађења ваздуха на вегетацију и материјале
 8. Утицај загађења ваздуха на човека
 9. Ефекат стаклене баште.
 10. Озонске рупе
 11. Киселе кише и смог
 12. Узимање узорка ваздуха ради одређивања количине и састава честица
 13. Узимање узорка ваздуха ради одређивања гасовитих загађујућих супстанци
 14. Мерење физичких карактеристика ваздуха
 15. Квалитативне методе одређивања штетних гасова
 16. Квантитативне методе одређивања штетних гасова
 17. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената – таложне коморе и инерциони одвајачи
 18. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената –  циклони
 19. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената – електростатички таложници
 20. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената –  филтрација
 21. Пречишћавање ваздуха од штетних гасова и пара каталитичким уклањањем
 22. Пречишћавање ваздуха од штетних гасова и пара -апсорпција
 23. Пречишћавање ваздуха од штетних гасова и пара –адсорпција
 24. Пречишћавање ваздуха од аеросола –  филтрација и скрубери
 25. Контрола и редукција отпадних гасова
 26. Смањење емисије гасова у индустрији, електранама и саобраћају
 27. Мониторинг квалитета ваздуха
 28. Нивои и планирање мреже праћења квалитета ваздуха
 29. Мерне станице и учесталост узорковања и мерења
 30. Законска регулатива о загађивању и заштити ваздуха
 31. Израда катастра емисије загађивача. Мерне станице и учесталост узорковања и мерења.

 

Advertisements
Objavljeno pod zagađivanje i zaštita vazduha | Ostavite komentar

Slonova pasta za zube

 

Ovo je jedan eksperiment,koji je interesantan i deci i odraslima.Od kalijum jodida, vodonik peroksida i tečnosti za pranje sudova može se napraviti ,,pasta za zube” koja je dovoljna za jednog slona…

Potrebne hemikalije:

 • vodonik peroksid – H2O2 ( c= 30%,)
 • kalijum jodid – KI, čvrst
 • tečnost za pranje sudova

Potreban pribor:

 • merni balon od 1 litra
 • čaša
 • menzura
 • stakleni štapić

Postupak rada:

Napraviti zasićen rastvor KI u čaši tj. rastvoriti 15 g u oko 10 ml vode. U balon sipati 80 ml koncentrovanog (30%) H2O2 i 40 ml tečnosti za pranje sudova i lagano homogenizovati. Zatim dodati rastvor KI. Iz balona će“slonova pasta za zube” početi da izlazi. Zbog lakšeg čišćenja treba postaviti prostirku od najlona ili papira na radnom stolu.

Objašnjenje:

Ovaj eksperiment je zasnovan na katalitičkom razlaganju vodonik-peroksida:

2H2O2 → 2H2O + O2

Vodonik-peroksid se sam po sebi spontano razlaže ali I jon (iz kalijum-jodida) se ponaša kao katalizator i znatno ubrzava reakciju. Zbog izdvojenog kiseonika i od tečnosti za pranje sudova se pravi pena,a oslobađa se i toplota jer je reakcija egzotermna.

Objavljeno pod zanimljivosti | 1 komentar

Pitanja za proveru znanja iz predmata: Zagađivanje i zaštita vazduha

1.     Šta je atmosfera? Koje su funkcije atmosfere?

2.     Nabroj slojeve atmosfere.

3.     Kakve su temperaturne promene u slojevima atmosfere i koji gasovi čine te slojeve?

4.     Sastav vazduha.

5.     Koji  faktori utiču na klimu nekog mesta?

6.     Koje sile izazivaju kretanje vazduših masa na planeti i kako?

7.     Koji su nivoi  zagađenja vazduha, objasniti.

8.     Kako se definiše zagađenje?

9.     Formuliši izvore zagađenja vazduha.

10.  Definiši aerozagađenje.

11.  Koji su prirodni izvori zagađenja vazduha?

12.  Nabroj veštačke izvore zagađenja.

13.  Kako se dele izvori zagađenja vazduha prema rasporedu izvora zagađenja?

14.  Navedi podelu izvora zagađenja u zavisnosti od vrste nečistoća koju izvor odaje.

15.  Koja podela izvora zagađenja može da se izvrši prema vremenu trajanja zagađenja?

16.  Šta predstavlja emisija aerozagađenja?

17.  Kako se definiše imisija aerozagađenja?

18.  Šta je transmisija?

19.  Objasni proces sagorevanja čvrstog goriva.

20.  Navedi koji su štetni produkti procesa sagorevanja.

21.  Koji industrijske grane su najveći zagađivači vazduha?

22.  Koje negativne efekte na životnu sredinu ima poljoprivreda?

23.  Kako transportna sredstva utiču na životnu sredinu i zagađenje vazduha?

24.  Objasni koje gorivo je manji zagađivač vazduha od fosilnih goriva.

25.  Izvori zagađenja vezani za komunalnu delatnost ?

26.  Štetni gasovi, pare i aerosoli?

27.  Objasni hemijski sastav prašine.

28.  Formuliši hemijski sastav pepela!

29.  Čime se bavi ekotoksikologija?

30.  Šta je toksikologija?

31.  Nabroj štetne materije.

32.  Kako deluju kancerogene materije?

33.  Definiši radijaciju i jonizujuće zračenje

Objavljeno pod zagađivanje i zaštita vazduha | Ostavite komentar